Аналізатор LQS

(Labi Quant Systems)

Аналізатор LQS - це система для in vitro-діагностичних, хіміко-токсикологічних та біохімічних досліджень.

 

Аналізатор LQS - це дуже чутлива та водночас надійна в експлуатації і економічно ефективна система зчитування результатів аналізів. Ця гнучка і надійна система, розроблена за концепцією «готовий до використання», дозволяє користувачам легко проводити аналіз. Дослідження, проведене в біологічних рідинах, може бути отримане: кількісним, напівкількісним або візуальним методом оцінювання результату, з використанням імунохроматорграфічних або хіміко-біологічних тестів (далі – тест, тест-касета), оцінюється за допомогою зчитувального пристрою - аналізатора LQS.

Аналiзатор LQS забезпечує можливість кількісного, напівкількісного вияву маркерів дослідження у зразках біологічних рідин за допомогою калібрувальних кривих, з використанням реагентів діагностичних – імунохроматографічних або хіміко - біохімічних тестів оцінювання LQS-R, а саме:

  • наркотичних, психотропних речовин та їх метаболітів, нікотину, алкоголю;

  • маркерів фертильності, бактеріальних вірусних інфекцій, кардіологічних та онкологічних маркерів та інших біохімічних показників у клінічній та ветеринарній діагностиці;

  • антибіотиків та токсинів, в харчових та в санепідеміологічних дослідженнях.

До біологічних рідин відносяться: сеча, слина, назогастральні виділення, фекалії, вагінальні виділення, плазма, кров, сироватка, сперма, вода або рідкі-тверді сполуки, такі як волосся чи пудра та інші матеріали дослідження.

 

Біологічні рідини можуть наноситися на тест-смужку або на тест-касету відразу, або після приготування матеріалу дослідження, наприклад: розчинення у буфері волосся, фекалій або інших досліджуваних матеріалів за допомогою додавання різних реагентів. Відбір дослідного матеріалу може проводитися за допомогою: тампону, ложки, шпателя та ін.

 

Окремі (одиничні) параметри або декілька параметрів (мультитести) можуть оцінюватися одночасно, скомбіновані від 2 до 16 показників у вільній послідовності, у тест-касету. Визначальними параметрами можуть бути різні антигени або антитіла (Ag/Ab). Тести дають зміну інтенсивності кольору (крива доза-eфекту); пропорційна або антипропорційна концентрація аналіту  –  це відповідь на «дозу», може бути отримана імунологічним (наприклад: тести на наркотики) або біохімічним (наприклад: алкоголь) методом дослідження. Тестовий набір може містити: вологопоглинач, слиноприймач, піпетку, тампон, різні реагенти для приготування матеріалу дослідження, ланцети або подібні до них. Більш детальніша інформація є у відповідних інструкціях з експлуатації доданої до упаковки.

Аналізатор LQS-системи розроблений як самокалібрувальний пристрій. Він використовує внутрішні влаштовані стандарти для налаштування потенційно різних компонентів системи та інтенсивності світла. Ця функція самокалібрування дозволяє всім пристроям з усіх розподілених партій отримувати однаково стандартизовані показники та стійкі результати навіть у випадку коливання інтенсивності світла та швидкості прийому.


✔ Можлива iндивідуальна комплектація реагентами на замовлення.

Переваги аналізатора LQS:

  • експрес-тест: кількісний результат готовий вже через 8 хвилин.

  • понад 100 видів лабораторних досліджень (онкологія, кардіологія, гастроентерологія, наркологія, гінекологія, інфекційні стани та ін.). 

  • кількісний результат оцінювання за допомогою високої чутливості та  калібрувальним кривим, що виключає людський фактор при візуальному оцінюванні результату.

  • можливість отримати показники в друкованому вигляді (завдяки портативному друкованому апарату в комплекті з аналізатором LQS).

  • зручний кейс для переміщення з додатковим акумулятором для автономної роботи, а також для роботи за межами лабораторії.

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат відповідності

стосовно проектувань,

виробництва, контролю та випробувань готової продукції (аналізатор LQS)

ТЕХНІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Комерційна пропозиція та

технічна презентація

аналізатора LQS

(Labi Quant Systems)

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПУЛАТАЦІЇ

Керівництво з експлуатації 

аналізатора

LQS (Labi Quant Systems)